Նախագծեր

ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի համար շուկայի ուսումնասիրություն և առաջիկա գործառնական ծրագրի մշակում

Ծրագրի ընդհանուր նպատակը Հիմնադրամի շարունակական բնակականոն աշխատանքն ապահովելու գործարար ծրագրի մշակումն է, որը թույլ կտա իրականացնել կայուն և մեծածավալ ներդրումներ էներգախնայողության ոլորտում:
Ծրագրի շրջանակներում պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները.

կարդալ ավելին