Աջակցություն ԵՄ ազգային համակարգման գրասենյակին Հայաստանում

Ֆինանսավորող՝ ԵՄ Պատվիրատու՝ ԵՄ պատվիրակություն Հայաստանում Արժեք՝ 800,000 եվրո Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Հոկտեմբեր 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Հոկտեմբեր 2015թ. Համախորհրդատու՝ Particip GmbH Նկարագրություն՝ ԵՄ-ն հետևողականորեն տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում ՀՀ...

Դասընթացների անցկացման համար տեղական դասախոսների հիմնական խմբի վերապատրաստում և քաղաքականության վերլուծության, մոնիթորինգի, գնահատման և կառավարման մեթոդների 7 ուսումնական մոդուլների, ինչպես նաև Կառավարչական անհատական հմտությունների ուսումնական ձեռնարկի մշակում

Ֆինանսավորող՝ Համաշխարհային բանկ Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ Արժեք՝ 143,000 ԱՄՆ դոլար Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Հունիս 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Փետրվար 2016թ. Համախորհրդատու՝ Պետական կառավարման ինստիտուտ, Public Administration International...

Էլեկտրահաղորդման լարերի վերականգնման ծրագիր. SCADA և EMS փաթեթների վերականգնում և ընդլայնում

Ֆինանսավորող՝ Ասիական զարգացման բանկ Պատվիրատու՝ «էլեկտրաէներգետիկ համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ Արժեք՝ 296,250 ԱՄՆ դոլար Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Մայիս 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Հունիս 2018թ. Համախորհրդատու՝ Lahmeyer International, CESI Spa Նկարագրություն՝ Միջազգային...

Հայաստանի սննդամթերքի և խմիչքների արտադրության ոլորտների արտադրանքի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման հնարավորությունների և ներկայիս խնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրություն և վերլուծություն

Ֆինանսավորող՝ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ Պատվիրատու՝ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ Արժեք՝ 20,700 ԱՄՆ դոլար Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Ապրիլ 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Մայիս 2015թ. Համախորհրդատու՝ Առկա չեն Նկարագրություն՝ Սույն ուսումնասիրության նպատակն է բացահայտել...

Ներդրումների խթանման ծրագիր

Ֆինանսավորող՝ Ասիական զարգացման բանկ Պատվիրատու՝ Ասիական զարգացման բանկ Արժեք՝ 206,000 ԱՄՆ դոլար Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Ապրիլ 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Մայիս 2016թ. Համախորհրդատու՝ «Պրագմա» խորհրդատվական ընկերություն (ԱՄՆ) Նկարագրություն՝ Ասիական զարգացման բանկն...

ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի համար շուկայի ուսումնասիրություն և առաջիկա գործառնական ծրագրի մշակում

Ֆինանսավորող ՝ ՀԲ Պատվիրատու՝ ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ Արժեք՝ 155,500 ԱՄՆ դոլար Երկիր՝ Հայաստան Ծրագրի մեկնարկ՝ Հունվար 2015թ. Ծրագրի ավարտ՝ Հունիս 2016թ. Համախորհրդատու՝ Առկա չեն Նկարագրություն՝ Ծրագրի ընդհանուր նպատակը Հիմնադրամի...